Podologische functionele zooltherapie:

Vooraleer we podologische zolen maken gaan we verschillende onderzoeken  uitvoeren. Als eerste doen we een biomechanische meting.

Biomechanische metingBiomechanische meting

 

 

Vervolgens gaan we ook de hoger gelegen gewrichten gaan testen samen met verschillende spieren. Daarnaast doen we ook een ganganalyse en we bekijken de drukpunten op de voet.

Ganganalyse                 Drukpunten van de voet

Afhankelijk van de klacht bestaan er verschillende soorten zolen. De zolen worden allemaal met de hand gemaakt. We baseren ons ofwel op een gips waarop we vervolgen de zool gaan persen of we vertrekken met een drukmeting als basis.

Instrumentele voetbehandeling:

Hierbij gaan we de huid en nagel problemen gaan aanpakken, dit aan de hand van een instrumentele behandeling. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingroeiende nagel, likdoorns(eksterogen), eelt, nagelmisvormingen,… behandelen al dan niet met behulp van een natte freestechniek.

Freestechnieken

Verschillende extra behandelingen zijn:

Orthonyxie:Vele mensen hebben last van een vervormde nagel. Een onychocryptose (een ingegroeide nagel), een hyperconvexe nagel (krullende nagel), … . Deze nagels kunnen overdruk met pijn veroorzaken. Als behandeling kunnen we hiervoor een nagelbeugel maken die de nagel gaat veranderen van vorm. Zo zal geleidelijk de druk op de huid verminderen en de klacht verdwijnen.

Nagelbeugel

Orthoplastie:Bij deze techniek maken we gebruik van silicone. Afhankelijk van de hardheid van de silicone kan deze gebruikt worden ter correctie van misvormingen of ter protectie (bescherming) van de huid tegen overdruk .

Silicone ter correctie van misvormingen of ter protectie (bescherming) van de huid tegen overdrukSilicone ter correctie van misvormingen of ter protectie (bescherming) van de huid tegen overdruk

 

Onychoplastie:Wanneer een nagel door een trauma misvormd is en niet meer goed groeit of indien een stuk van de nagel afgebroken is kunnen wij de nagel opnieuw aanbouwen. Dit zorgt ervoor dat het  nagelbed niet verhoogt en de nagel zonder problemen verder kan groeien.

Vilt therapie:Hierbij gaan we protectief (ter bescherming) zones gaan ontlasten om zo de druk aldaar te verminderen. Dit om te voorkomen dat overdruk wondjes gaan veroorzaken. Wanneer er zich reeds een wonde op de voet bevindt kan vilt er ook voor zorgen dat de wonde beter gaat genezen doordat de wonde drukvrij gehouden wordt.

Diabetische voetscreening:

Hierbij gaan we gaan kijken hoe het met het gevoel en de doorbloeding van de voet gesteld is door verschillende testen uit te voeren. Zo kunnen we nagaan of de patiënt risico loopt op verscheidene complicaties die kunnen voorkomen bij diabetes patiënten. Tevens kijken we naar goed zichtbare tekens zoals de kleur van de voet, eventuele wonden, beharing, …. . al deze factoren kunnen ons meer informatie verschaffen waardoor een tijdige doorverwijzing mogelijk is.

Educatie:

Als bachelor in de podologie zijn we tevens opgeleid om mensen de juiste informatie te verschaffen omtrent het verzorgen van de voeten, het knippen van de nagels, het dragen van de juiste schoenen, …. .

Tijdens mijn opleiding heb ik mijn eindwerk gemaakt over veiligheidsschoenen waardoor ik over de nodige kennis hieromtrent beschik. Ik kreeg hiervoor ook een prijs toegekend van de firma Borginsole.

http://www.borginsole.com/Default.aspx?Menu=BorginsoleMenuMain&MIID=231&WPID=176&L=N