Podologische zooltherapie

Een podologische zool is meer dan een gewone zool. Ze wordt op maat gemaakt na een uitgebreid onderzoek. Afhankelijk van de klacht en de gedane onderzoeken bekijken we welke soorten zolen noodzakelijk zijn. Een podologische zool beïnvloed het gangpatroon om zo naar een optimaal gangpatroon te streven. 6 weken na aanvang voorzien we tevens altijd een controle afspraak.

Fleur met mal

Lavigne zolen

We vertrekken met een drukmeting als basis. Van daaruit vervaardigen we zolen die drukpunten ontlast en de voetstand corrigeren.

Lavigne zolen

Podologische zolen

Als eerst maken we een gipsafdruk van de voeten. De gipsafdruk en de gedane metingen verwerken we samen tot een gipsen mal die aan de nodige correctie voldoet. Op deze gipsenmal worden vervolgens de zolen geperst. Na dit proces worden de zolen geslepen en eventuele extra aanpassingen aan toegevoegd. Het op leest slijpen van de zolen gebeurt altijd tijdens de consultatie zelf. Zo wordt er eerst aan de hand van verschillende schoenen gekeken welke de ideale maat en breedte is.

Podologische zolen